OKOŁOROWEROWO,  PORADY,  SPORT I PODRÓŻE

Na rower z papierową mapą

Wydawałoby się, że zasygnalizowana tematyka “trąci nieco myszką”, tudzież świadczy o wykluczeniu cyfrowym osób, które są zainteresowane w dzisiejszej dobie tego typu akcesoriami.
Przecież mamy szereg aplikacji na smartfona, które w mniej czy bardziej dokładny sposób pozwalają nam odnaleźć się w terenie, więc poco w ogóle brać ze sobą mapy papierowe. Poza tym jeśli się zgubimy zawsze można zapytać o drogę i jakoś dojedziemy.
Może i tak. Jednak dla wielu rowerzystów wyjazd bez mapy papierowej jest dość problematyczny. Wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniami, że telefon telefonem, aplikacja aplikacją, ale mapa papierowa na wszelki wypadek musi być.

Jeżdżąc po Polsce i krajach ościennych w zasadzie problem mamy rozwiązany. Praktycznie cały obszar Polski, Czech, Słowacji czy Niemiec objęty jest popularnymi mapami turystycznymi, zarówno płatnymi jak i darmowymi dostępnymi w centrach informacji turystycznej. Trochę gorzej jest za wschodnią granicą.
Również problematyczne może być pozyskanie map turystycznych z dalszych zakątków Europy, czy też całego świata. Wiąże się to głównie z dość dużymi kosztami, w tym kosztami przesyłek.
Co w związku z tym robić kiedy planujemy wyprawę rowerową po Wielkiej Brytanii, lub tak jak w naszym przypadku po Maroko.
Poniżej prezentujemy nasze subiektywne propozycje. Może macie inne doświadczenia i korzystacie z innych serwisów, ale uważamy, że przybliżenie tych kilku, z których my korzystamy może być dla wielu osób bardzo pomocne.

Map of Europe
Naszym skromnym zdaniem jest to jedna z najlepszych map on-line z opcją wydruku, obejmująca swoim zasięgiem kontynent europejski, pozwalająca na wygenerowanie w formacie pdf mniejszych lub większych atlasów w kilku dostępnych stopniach skali 1: 12 5000 do 1: 6400 000.
Dostęp do map jest bezpłatny, ale można wesprzeć autora dobrowolnym datkiem.

Jak wygenerować mapę do wydruku?
Po wejściu na stronę Map of Europe w lewym górnym rogu widzimy przycisk “zakładki”, po którego kliknięciu pojawia się Menu pozwalające na wyszukanie miejscowości, powiększenie/pomniejszenie widoku, znalezienie trasy, przygotowanie mapy do wydruku, informujące o serwisie oraz o możliwości wsparcia finansowego autora.

Nas najbardziej interesuje możliwość wydrukowania map.
Po kliknięciu w Menu pola “drukarki” pojawia się zażółcony obszar zasięgu mapy, która będzie następnie wydrukowana. W zależności od preferowanej skali efektem końcowym będzie jednoarkuszowa mapa lub kilku/kilkunasto stronicowy atlas.
W tym celu w prawym górnym rogu należy wybrać opcję “Select print format” definiując następnie skalę mapy, wielkość arkusza wydruku,oraz orientację strony.

Następnie klikamy“Prepare pdf” i generujemy plik z mapą (należy wcisnąć okienko “Load PDF”).

W zależności od wielkości obszaru i skali mapy otrzymujemy plik pdf, który na stronie tytułowej informuje o jej zakresie oraz podziale na poszczególne arkusze jak w klasycznym atlasie samochodowym.

Korzystaliśmy z tak przygotowanych map przy okazji naszej wyprawy do Chorwacji i sprawdziły się one doskonale.

Field Papers
Konstrukcja tego serwisu jest bardzo podobna do Map of Europe. Po przejściu całej ścieżki definiowania obszaru mapy i skali (niestety brak jest dokładnego skalowania) również mamy możliwość stworzenia jednoarkuszowej mapy lub atlasu.
Po wejściu na stronę główną pojawia się skromny widok strony z trzema głównymi obszarami, z którymi możemy pracować.

Jednym z nich jest obszar tworzenia map widoczny po lewej stronie ekranu głównego.
W celu stworzenia mapy wybieramy opcję Make yourself an atlas dzięki czemu pojawia nam się widok panelu roboczego, w którym wybieramy jak poprzednio wielkość strony, orientację oraz rodzaj bazowej mapy (domyślne ustawienie na OpenStreetMap).
Bardzo ważną częścią przygotowania projektu mapy jest możliwość definiowania ilości arkuszy w powstałym atlasie, poprzez dodanie ilości wierszy i kolumn.
Niestety brak jest możliwości zdefiniowania dokładnej skali mamy. Możemy jedynie ją szacować na podstawie informacji zamieszczonej w lewym dolnym rogu, przedstawiającej ilość kilometrów w stosunku do odcinka mapy.
Po kliknięciu pola Make atlas następuje proces generowania mapy. Po jego zakończeniu mamy możliwość ściągnięcia i zapisania mapy.

Jej wygląd jest dość podobny do Map of Europe. Również mamy stronę startową przedstawiającą obszar całej mapy z podziałem na poszczególne arkusze.
W tej chwili jest to bardzo ciekawa propozycja będąca alternatywą chociażby do Map Google, o których za chwilę.

 

Mapy.cz
O zaletach tego serwisu można byłoby mówić wiele, głównie w zakresie tyczenia tras np. w komputerze oraz korzystania z nich w aplikacji na smartfona.
Dla nas jest to podstawowa aplikacja, którą wykorzystujemy w terenie w celu określenia dokładnego położenia, a także od niedawna do nawigacji, tym bardziej, że aplikacja na smartfona jest już po polsku.

Jednak przy korzystaniu z portalu internetowego mamy również możliwość drukowania map.
Po zdefiniowaniu obszaru jaki mapa ma obejmować wybieramy przycisk Nástroje w prawym dolnym rogu mapy w wyniku czego pojawi nam się wielowariantowe menu umożliwiające szereg czynności, w tym wydruk mapy (przycisk Tisk).

Przy wydruku należy niestety samemu definiować we właściwościach drukarki format arkusza czy też orientację.

Niestety tak jak w przypadku serwisu Field Papers nie mamy możliwości wyboru skali mapy, a jedynie orientacyjne wskazanie w lewym dolnym rogu mapy „skali poglądowej”. Ponadto brak jest możliwości tworzenia zwartych atlasów.
Sytuacja ta powoduje, iż zasadne jest ewentualne drukowanie map za pomocą tego portalu na pojedyncze, jednodniowe wycieczki, zarówno rowerowe jak i trekkingowe lub drukowanie pojedynczych arkuszy, następnie ich docinanie i sklejanie.
Inną opcją jest również zapisywanie map w formacie pliku graficznego, następnie zestawianie kilku plików i ich obróbka w programie graficznym.
Jest to jednak czynność dość czaso i pracochłonna

Mapy Google
Z Mapami Google sytuacja jest podobna jak w przypadku portalu Mapy.cz.
O ile jest to portal bardzo przydatny do planowania oraz do nawigacji, o tyle jako źródło map drukowanych nie jest przez nas polecany. Oczywiście wiele osób traktuje Mapy Google jako podstawowe źródło druku map, jednakże funkcjonalność w tym serwisie jest podobna jak w przypadku portalu Mapy.cz. Mapy możemy wydrukować, a następnie je przyciąć i posklejać lub też “obrobić” w programie graficznym i dopiero wydrukować. Bolączką Map Google jest też mała dokładność, brak np. mniej uczęszczanych ścieżek oraz dość siermiężny wygląd.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że kwestia preferencji turystów co do rodzaju używanych map jest dość indywidualna, ale mamy nadzieję, że ten krótki artykuł pozwoli Wam zapoznać się z kilkoma możliwościami w zakresie wydruku map, a może właśnie w tej chwili szukacie alternatywy w stosunku do płatnych papierowych map turystycznych na mniejszy lub większy wyjazd.

Jeżeli chcielibyście się podzielić waszymi wrażeniami z lektury tego artykułu lub macie informacje na temat innych, ciekawych serwisów mapowych to zapraszamy do komentarzy i dyskusji w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *